De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) is een omvangrijke vrijwilligersorganisatie met een paar betaalde krachten. Deze kwam voor de opgave te staan om het stationsgebouw te Simpelveld zelf te financieren. Als het niet rond zou komen, zou de hele organisatie in duigen vallen. Het is uiteindelijk door de provincie Limburg opgepakt die voor de financiering zorg droeg. Maar de casus is in de periode daarvoor door PILON ondersteund en begeleid ter overbrugging naar een meer definitieve oplossing. Uit het voorbeeld van de ZLSM blijkt al dat PILON zich niet alleen op arbeidsplaatsen richt maar ook aandacht besteedt aan dagbesteding voor mensen uit de doelgroep. Hierbij valt te denken aan organisaties als Talent, Novizorg, Stichting Zwerfjongeren en Gered Gereedschap.