Bestuur

Huub Dumont

– betrokken bij Pilon sinds 2000
– werkzaam nu: gepensioneerd,in het verleden (laatstelijk): vrz RvB AZL N.V.
– persoonlijke invalshoek: maatschappelijke participatie.

Ger Wagemans

“Mijn achtergrond is “transformatie”, of anders gezegd organisaties omvormen naar de mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Vooruitkijken en een helder idee vormen wat de toekomst kan brengen, is daarbij wezenlijk. Dat heb ik in mijn arbeidszame leven bij DSM/Chemelot in allerlei functies continue mogen doen. En ook in mijn nevenfuncties in met name de “not for profit” (bv zorg, onderwijs, veiligheid, pensioen, sociale werkvoorziening) is dat altijd mijn centrale thema geweest. Daarom past Pilon, maar vooral de ondernemingen die we kunnen vooruithelpen, goed bij mijn denkwereld. En daarbij zijn financiële (on)mogelijkheden een wezenlijk middel, maar ook niet meer dan dat!”.

Kasper Donners

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als accountant en adviseur voor het MKB en zelfstandig gevestigd in Heerlen. Vanaf 2012 ben ik bestuurslid van Stichting Pilon en vanaf 2015 penningmeester. Dat is een van de maatschappelijke functies, waarin ik mij wil inzetten voor mijn medemens. Zonder de maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen, is het zaak om steeds de focus te houden op een gezonde financiële positie, want dat is de basis voor continuïteit op de langere termijn. Voor mij is dat ook het uitgangspunt voor het beleid binnen Pilon. Werkgelegenheid voor handmatige arbeid behouden of creëren in de regio of projecten voor sociale activering mogelijk maken door financieel bij te springen: Pilon gaat verder waar anderen stoppen.

Wim Herberichs

Mijn bestuurslidmaatschap van Pilon, toen nog de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Mindervaliden geheten, is met name ontstaan om de continuïteit te waarborgen als gevolg van de fusie van SWPM met Licom in 1996, waar ik tot dan 8 jaar werkte voor de combinatie SWPM/SBWM.
Sinds 2000 doe ik interim management en business support voor m.n. MKB bedrijven met een sterk MVO profiel, zoals sociale werkvoorziening, milieu, zorg ( gehandicapten, 1e lijns),
waarbij het mede uitvoeren van de noodzakelijke veranderingen de kern vormde van mijn bijdrage.
De voorafgaande 30 jaar kenmerkten zich door nieuwe ontwikkelingen, bouwen, opstarten en optimaliseren van processen in verschillende branches zoals biochemie, bulk en fijn  chemie, houtbewerking en metaalbewerking.

Michel Rompelberg

Als oudste van drie kinderen ben opgegroeid in een klein dorp in het Zuid-Limburgse heuvelland. Thuis hadden we een boerderij en later een winkel. Vanzelfsprekend werd ik lid van de jonkheid, de jeugd- en de toneelvereniging en ging ik me inzetten voor de parochie. Ook was ik een tijdje politiek actief voor het CDA.

Mijn vrouw, die ik leerde kennen bij de jeugdvereniging, en ik zijn gehuwd sinds 1993. Samen zijn we ouders van twee dochters.

Ik studeerde rechten in Maastricht en werd daarna advocaat: sinds 1999 als partner van een advocatenkantoor in Voerendaal. Als zodanig werk ik met name voor bedrijven én als faillissementscurator. Bij de Orde van Advocaten was ik zes jaar penningmeester. Ook was ik jarenlang lid van de Raad van Toezicht van een verpleeghuis. Momenteel ben ik actief voor een serviceclub in het heuvelland. Daarnaast ben ik beschermheer van de schutterij.

Bij Pilon ben ik bestuurslid sinds 2015. Als curator zie ik dat het mis kan gaan bij bedrijven waarna ik de werknemers moet ontslaan. Bij Pilon kan ik zorgen voor het tegenovergestelde. Ik kan meehelpen dat goede plannen kunnen worden uitgevoerd, dat investeringen kunnen doorgaan en dat bedrijven kunnen groeien. Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan behoud en groei van werk. Dat is belangrijk voor de betrokkenen en voor de maatschappij als geheel.

Ron Robberts

Ron heeft langjarige ervaring in de bancaire en financiële sector. Sinds 2008 is hij zelfstandig bedrijfsadviseur. Hij is gespecialiseerd in financiering en bedrijfsoverdracht in het MKB. Sinds oktober 2015 is hij op parttime basis ook actief als ondersteuner voor Stichting Pilon voor bestaande en nieuwe projecten. De combinatie van sociale aspecten en winstdoelstellingen binnen de doelgroep van Pilon spreken hem bijzonder aan.